Undervisningsopplegg

Undervisningsopplegg for:


Småtrinnet


Digitalt, tverrfagleg: Slik har vi det i Nye Øygarden kommune

I denne oppgåva skal elevane laga ei heimeside i Google Site der dei presenterer skulen sin og heimstaden sin ut frå sitt perspektiv. Skulane har kvar si startside som er ...
Les Meir

Naturfag: Plantekappleik

I oppgåva «plantekappleik» skal elevane planta eit frø og samanlikna vekst, med venskapsklassar frå andre stader i kommunen. Data som vert samla inn, kan brukast vidare i undervisning. Målgruppe: 1.–4 ...
Les Meir

Norsk: Favorittstaden min i Nye Øygarden kommune

Målet med arbeidet er at eleven skal reflektere over sin eigen heimstad, og at han får uttrykke seg skriftleg og munnleg om temaet. Til eleven: Kva er favorittstaden din i ...
Les Meir

Mellomtrinnet


Samfunnsfag: Korleis kan Nye Øygarden kommune verta eit fyrtårn på Vestlandet?

Dei tre kommunane, Sund, Fjell og Øygarden har vedteke å byggja ein ny kommune med namnet Øygarden kommune med verknad frå 1. januar 2020. I dette arbeidsprosjektet utfordrar vi elevane ...
Les Meir
Bildet er tatt av StartupStockPhotos fra Pixabay

Digitalt, tverrfagleg: Slik har vi det i Nye Øygarden kommune

I denne oppgåva skal elevane laga ei heimeside i Google Site der dei presenterer skulen sin og heimstaden sin ut frå sitt perspektiv. Skulane har kvar si startside som er ...
Les Meir

Naturfag: Plantekappleik

I oppgåva «plantekappleik» skal elevane planta eit frø og samanlikna vekst, med venskapsklassar frå andre stader i kommunen. Data som vert samla inn kan brukast vidare i undervisning. Målgruppe: 5.–7 ...
Les Meir

Norsk: Presenter den nye kommunen din for resten av Noreg!

I denne oppgåva får du moglegheit til å bruke alle dei kreative evnene dine til å lage ein interessant og underhaldande presentasjon av heimstaden din. Oppgåva er tverrfagleg, for her ...
Les Meir

Ungdomstrinnet


Digitalt, tverrfagleg: Slik har vi det i Nye Øygarden kommune

I denne oppgåva skal elevane laga ei heimeside i Google Site der dei presenterer skulen sin og heimstaden sin ut frå sitt perspektiv. Skulane har kvar si startside som er ...
Les Meir

Naturfag: Plantekappleik

I oppgåva «plantekappleik» skal elevane planta eit frø og samanlikna vekst, med venskapsklassar frå andre stader i kommunen. Data som vert samla inn kan brukast vidare i undervisning. Målgruppe: 8.–10 ...
Les Meir

Norsk: Presenter den nye kommunen din for resten av Noreg!

I denne oppgåva får du moglegheit til å bruke alle dei kreative evnene dine til å lage ein interessant og underhaldande presentasjon av heimstaden din. Oppgåva er tverrfagleg, for her ...
Les Meir

Samfunnsfag: Korleis kan Nye Øygarden kommune verta eit fyrtårn på Vestlandet?

Dei tre kommunane, Sund, Fjell og Øygarden har vedteke å byggja ein ny kommune med namnet Øygarden kommune med verknad frå 1. januar 2020. I dette arbeidsprosjektet utfordrar vi elevane ...
Les Meir

Aktuelle kjelder

Om Sund kommune
Om Fjell kommune
Om Øygarden kommune
Museum Vest
Om Nye Øygarden kommune
Intensjonsplan for Nye Øygarden kommune
Samfunnsplan for Sund kommune
Samfunnsplan for Fjell kommune
Samfunnsplan for Øygarden kommune (arealdel)
Distriktssenteret (kompetansesenter for distriktsutvikling)
KS (interesseorganisasjon for kommunane)
KS Ung
Kommunereforma (regjeringa)
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statistisk sentralbyrå skule (SSB)
Hordaland i tal
Brosjyre for Nye Øygarden kommune
Ungdomshøyring Sund, Fjell og Øygarden (ikkje klar)
Nullpunktundersøking