Folketal 1. januar 2020

1. januar 2019 var det ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB) registrert 38 117 innbyggjarar i dei tre kommunane (Sund 7 062, Øygarden 4 889 og Fjell 26 166).

Spørsmål: Kor mange innbyggjarar trur klassen din at det vil vera i den nye kommunen 1. januar 2020?

Resultatet vert offentleggjort av Statistisk sentralbyrå i februar 2020. Det vert gjeve tre premiar til dei klassane som tippar det folketalet som er nærast det offisielle innbyggjartalet den 1. januar 2020. Kvar klasse (ikkje einskildelevar) kan senda inn eitt svar. Frist for innsending av svar er 1. oktober 2019.

Under Aktuelle lenkjer kan du finna informasjon om folketalsutvikling i kommuneplanar og andre kjelder.

1. premie: 8 000 til klassekassen
2. premie: 5 000 til klassekassen
3. premie: 3 000 til klassekassen

Konkurransen er avslutta. Etter at Statistisk sentralbyrå presenterer det offisielle folketalet i februar, vert vinnarane av konkurransen kåra.