Category Archives: Aktuelt

Vil engasjera elevane for Nye Øygarden kommune

Onsdag den 24. april var 90 elevrådsrepresentantar og vaksenkontaktar på alle skulane i Sund, Fjell og Øygarden samla på Fjell rådhus for å inspirera kvarandre til engasjement for den nye kommunen. Samlinga var startskotet for tiltaket Elev i Nye Øygarden.

Knappskogelevane Sara K. Turøy og Karoline Engeseth likte å verta fotograferte saman med ordførar Kari-Anne Landro (Sund) og Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell).

Ordførarane sparka det heile i gang og oppmoda elevane om å delta i prosjektarbeid og mykje anna det er lagt opp til i prosjektperioden frå hausten av. Både Sund-ordførar Kari-Anne Landro og ordførar i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy, var tydelege på at dei ønskjer å få kunnskap om kva elevane tenkjer om den nye kommune og framtida her vest. Dei lova å ta synspunkta frå elevane på alvor når den nye kommunen skal meislast ut.

Informasjonsansvarleg i MOT, Regine Oen Hatten, fekk engasjert elevane då ho hadde innlegget sitt. Ho understreka at det ofte er dei rundt oss som påverkar haldningane våre.

– Det krev mot å stå åleine om standspunkt. De er alle eit førebilete, og det handlar difor om de vil vera eit bevisst eller ubevisst førebilete. Bruk røysta, bruk motet og ta ei aktiv rolle, sa Oen Hatten. Ho utfordra elevane med spørsmål om dei trudde dei kunne påverka korleis det vert i den nye kommunen. Mesteparten av elevane hadde tru på at dei kunne påverka utviklinga.

Frå samlinga 24. april.

Ei arbeidsgruppe sett saman av pedagogar og elevrådsrepresentantar har utarbeidd undervisningsopplegg i fleire fag for hausten 20019 der eit gjennomgåande tema er framtida i den nye kommunen. Skulane i dei tre kommunane vert inviterte til å verta venskapsklasse med ein annan klasse (på same trinn) og å delta i konkurransar. Det vert gjeve transportstøtte dersom venskapsklassane arrangerer fellessamling.  Fellesnemnda har sett av 300 tusen kroner i budsjettet til dette skuletiltaket.

På denne nettsida er det mellom anna presentasjon  av alle undervisningsopplegga, konkurranse og informasjon om venskapsklasse.

På samlinga i dag orienterte prosjektrådmann Rune Lid om status for Nye Øygarden kommune. Kulturskulen deltok med musikkinnslag ved Hallgeir Fiskaaen og informasjon om undervisningstilbod.

Her kan du sjå video der ordførarane inviterer elevane til å engasjera seg i tiltaket Elev i Nye Øygarden.

Tekst og bilete: Vigleik Brekke

Her er fleire bilete frå samlinga i dag:

Frå venstre Kjell Havneraas (Standa skule), avdelingsleiar Margrethe Fikse (Stranda skule) og elevane Vilde Stranda skule), Emrik (Stranda skule)og Maria (Glesnes skule).
Ina Rong og Martha Landro leia samlinga. Til høgre; Regine Oen Hatten.

 

Hallgeir Fiskaaen
Prosjektrådmann Rune Lid, Kari-Anne Landro og Marianne Sandahl Bjorøy.
Martha Landro
Regine Oen Hatten
Knappskogelevane Sara K. Turøy og Karoline Engeseth saman med lærar Maria Hatløy.

Prosjekt «Nye Øygarden kommune» på Brattholmen skule

I «Ansleisveka» vår dette skuleåret har vi starta med eit prosjekt vi har kalla «Nye Øygarden kommune». Fram mot kommunesamanslåing i år 2020 skal vi lære mykje om dei tre kommunane, Fjell, Sund og Øygarden, som skal bli vår nye kommune.

Elevane har denne veka blant anna fått lært om kommunehistorie, hatt kunstprosjekt, 7.trinn har besøkt fiskebåten M/S «Endre Dyrøy» og fått høyre om lokal sjøfart i gamle dagar, heile skulen har fått servert tradisjonsrik heimelaga fiskesuppe og alle har vert på tur til Pyttane og fått sett utover Nye Øygarden kommune. Dette er berre noko av alt som har føregått og føregår denne veka på Brattholmen skule. I tillegg har vi hatt besøk frå 5. og 6.trinn på Foldnes skule. Dei skal gå på Brattholmen skule neste år. Vi gler oss!