Author Archives: Nye Øygarden kommune

Tankar om framtida denne veka

Her kjem to nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen.

Denne veka kan du sjå og høyra:


Victoria frå Skålvik skule fortel om kor glad ho er i familien og kommunen sin, men òg om kor viktig det er at alle barn og unge får moglegheit til å delta på fritidsaktivitetar.


Mathilde frå Ågotnes skule er glad i kommunen sin og vil verna om han. Ho fortel spesielt om kor viktig det er å ha gode vaksne rundt seg for å vera trygg.


Her finn du meir informasjon og fleire videoar i serien Tankar om framtida.

Videoane er produserte av Jøran Ingvaldsen.

Tankar om framtida denne veka

Her kjem to nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen.

Denne veka kan du sjå og høyra:


Selma frå Ulveset skule fortel om kva ho likar å halda på med i fritida og på skulen. Ho er oppteken av å ta grøne val, og å ta vare på naturen.


Enya frå Bjorøy skule fortel om kor glad ho er for skulen sin, venene, familien og kor viktig at alle kan få moglegheiten til å vera med på ein fritidsaktivitet.


Her finn du meir informasjon og fleire videoar i serien Tankar om framtida.

Videoane er produserte av Jøran Ingvaldsen.

Tankar om framtida denne veka

Her kjem tre nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen.

Denne veka kan du sjå og høyra:


Frida frå Tranevågen ungdomsskule er oppteken av miljøet i naturen og på skulane. Ho fokuserer på gode læringstilhøve og at vi har ingen vener å miste.


Mia frå Kolltveit skule fortel om kor glad ho er i dyr og staden ho bur på, og at ho har lyst til å bli dyrlege når ho blir vaksen i den nye kommunen.


Viktoria frå Sund ungdomsskule fortel om kvifor ho vil bli barnelege som vaksen i den nye kommunen.


Her finn du meir informasjon og fleire videoar i serien Tankar om framtida.

Videoane er produserte av Jøran Ingvaldsen.

Tankar om framtida denne veka

Her kjem tre nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen.

Denne veka kan du sjå og høyra:


Stefan frå Rong skule meiner at vi skal ta vare på nærbutikken og ha fleire plassar ein kan treffest, for å spela fotball eller vera med på idrett.


Hanna frå Danielsen ungdomsskule fortel om kor viktig det er å vera aktiv, ha gode vener og ei god skule å gå på.


Frida frå Hjelteryggen skule fortel om kor viktig det er å vera aktiv i idrett, og har tankar om korleis kommunen kan gjera det enklare for unge å vera med.


Her finn du meir informasjon og fleire videoar i serien Tankar om framtida.

Videoane er produserte av Jøran Ingvaldsen.

Tankar om framtida denne veka

Her kjem tre nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen.

Denne veka kan du sjå og høyra:


Nora frå Landro skule fortel om mormor og besten, kva yrke ho ynskjer seg og kor glad ho er i skulen sin.


Emma frå Sund ungdomsskule fortel om kor glad ho er i bygda si, Glesnes, kva ein kan gjere der og kvifor ho ynskjer å bu.


Aurora frå Toftøy skule fortel om kor vakker skjærgården er i Øygarden, det ein kan gjere her ute og at vi må ta vare på den.


Her finn du meir informasjon og fleire videoar i serien Tankar om framtida.

Videoane er produserte av Jøran Ingvaldsen.

Tankar om framtida denne veka

Her kjem tre nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen.

Denne veka kan du sjå og høyra:


Lena frå Foldnes skule fortel om sin draumekommune.


Martin frå Danielsen barneskule er oppteken av miljø, sosialt fellesskap og teknologi.


Hedda frå Knappskog skule er oppteken av kva som kan skje når havisen smeltar.


Her finn du meir informasjon og fleire videoar i serien Tankar om framtida.

Videoane er produserte av Jøran Ingvaldsen.

Tankar om framtida denne veka

Her kjem tre nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen.

Denne veka kan du sjå og høyra:


Ingrid Nakken frå Blomvåg skule som elskar bøker og vil bli forfattar.


Kelsie Nesse frå Sund ungdomsskule som elskar heimstaden sin og alle som bor der.


Gabriel Sæle som vil ha slutt på all mobbing.


Her finn du meir informasjon og videoane i serien Tankar om framtida.

Videoane er produserte av Jøran Ingvaldsen.

No startar serien Tankar om framtida

Fram til nyttår vil elevar frå skulane i Sund, Fjell og Øygarden presentera tankane sine om framtida og den nye kommunen. I dag presenterer vi dei tre første elevane som på video formidlar tankane sine om framtida her vest.

Serien Tankar om framtida er ein del av skuleprosjektet Elev i Nye Øygarden. Denne hausten er elevane i dei tre kommunane utfordra til å arbeida særskilt med bygginga av Nye Øygarden kommune. På nettsida Elev i Nye Øygarden er det laga til undervisningsopplegg for fleire fag, opplegg for venskapsklassar, konkurransar og Elevar om framtida for å nemna noko.

Her er dei tre første elevane som presenterer tankane sine om framtida:


Pernille Sørensen frå Brattholmen skule fortel om kor viktig det er med trygg skuleveg.


Pernille Hansen frå Tjeldstø skule elskar å syngja.


Gunhild Kolbeinsvik frå Glesnes skule meiner at teknologi er viktig i framtida.


Videoane er produserte av Jøran Ingvaldsen.

– Eg ønskjer ein mobbefri skule

Denne veka startar Elev i Nye Øygarden videoopptaka der elevar snakkar om kva tankar dei har om framtida i den nye kommunen.
– Eg har lyst til å ha ein mobbefri skule i Nye Øygarden, seier Gabriel Sæle i 9c på Øygarden ungdomsskule.

Gabriel Sæle
Gabriel Sæle

Denne veka har filmskapar Jøran Ingvaldsen gjennomført opptak på Rong, Skogsvåg og Straume. Elevar frå dei tre kommunane i vest har troppa opp og presentert tankane sine om framtida her vest.

Talane (Ted Talks) vert lagde ut på heimesida til Elev i Nye Øygarden. Alle skulane i dei tre kommunane er utfordra til å stilla med tale frå ein elev. Talane er på inntil tre minutt kvar.

– Det er ein del mobbing på skulen, og dette kan vi ikkje akseptera. Eg ønskjer sjølv å følgja opp det eg seier i talen min. Lærarane jobbar så hardt dei kan for å få bukt med mobbinga, og dei har klart å få slutt på det meste, meiner Gabriel som tykkjer det er kjekt å få presentert tankane sine på video.

Jøran Ingvaldsen gjennomfører tre opptak denne veka og ein oppsamlingsdag med opptak på Straume neste veke for dei elevane som ikkje har hatt høve til å presentera talane sine i første runde.

– Elevane er kjempeflinke og er godt førebudde når dei kjem i «studio», seier Ingvaldsen. På onsdag laga han til eit provisorisk studio i eitt av romma på Rong skule.

I slutten av oktober vert videoopptaka lagt ut på nettsida til Elev i nye Øygarden.

Folk om kommune- og fylkestingsvalet

Kommune- og fylkestingsvalet nærmar seg. Vi har utfordra nokre av dei som har tenkt å røysta ved valet til å seia litt om kva som er viktig for dei i tida som kjem.

På YouTube- og Facebook-sidene til Nye Øygarden kommune og dei tre kommunane i regionen finn du videoklipp frå innbyggjarar vest om Sotrabrua.

Her kan du sjå alle videoane som er lagt ut så langt:

Valet er måndag 9. september. Hugs at du kan røysta på førehand fram til og med fredag den 6. september!

Les meir om valet her.