Author Archives: Nye Øygarden kommune

Tur til Spildepollen skule for Ulveset-elevar

Turbussen vare komen, og tjue spente sjetteklassinger sto fint oppstilt på rekkje.

– Har alle vore på do? Hugs sekkane dykkar! Og du, spring inn og hent jakka!

Det er dessverre ikkje noko varmare i Sund kommune…  Godt plasserte i kvart sitt bussete var dagen endeleg her, Ulveset var på veg til Spildepollen for å helsa på vennskapsklassen vår.

Dette hadde vi sett fram til lenge! Då bussen køyrte inn mot Spildepollen, vart det med eitt stille…. Oi, er dette verkeleg en skule.

– Shit, så kul den ser ut. Sjølv om vi hadde undersøkt venskapsskulen på internett, var det noko heilt anna å vera til stades på ekte. Heile gjengen vart imponert over denne flotte skulen. Vi vart tekne godt imot av sjetteklasse-elever og lærer-Trine som følgde oss til klasserommet. Etter litt «klein stillhet» (som elevane kaller det!) tok det ikkje så lang tid før praten var i gang hos fleire…

– Likar du fotball, kva er favorittlaget, har du Tiktok, spelar du Fortnite, og kjenner du Per?. Han er fetteren min.

Kanonball

Nå gjekk praten som han skulle, og det var på tide å bryta gjennom for å starta dagen skikkeleg. På programmet stod en presentasjon av kvarandre sine klassar, skular og kommunar. Vi skulle ha friminutt på den kule krøllgressbanen, eta deilig lunsj og til slutt ha en venskapskamp i kanonball.

Dagen suste avgarde, og elevene vart meir og meir kjent gjennom snakking og dei ulike aktivitetane. Spildepollen hadde laga deilig smørelunsj med lussekattar til dessert, det var jo trass alt Luciadagen. Etter ei avklaring om kva kanonballreglar som skulle gjelda, var det tid for siste post på programmet. Kampen var suksess og gjesten stakk av med sigeren.

– Kanskje vi kan ta ein omkamp dersom de kjem til Ulveset, var det ein som føreslo.

Før bussen kom for å henta Ulvesetgjengen vart det utveksla kontaktinformasjon mellom elevane. Vi fekk også tid til å samla alle til eit gruppebilete i den fine trappa. I loggskrivingen etterpå har elevene frå Ulveset oppsummert med at dette var ein «kjekk og annleis dag». Det var gøy å bli kjent med dei andre elevane» og «det var litt flaut i starten, men det gjekk mykje betre etter kvart» og til slutt:  «vi eigde i kanonball og det var skikkeleg gøy».

Takk for oss, Spildepollen skule!

Tekst og bilete: Benedicte Algrøy

Fleire bilete

Tankar om framtida denne veka

Her kjem to nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen.

Denne veka kan du sjå og høyra:


Victoria frå Skålvik skule fortel om kor glad ho er i familien og kommunen sin, men òg om kor viktig det er at alle barn og unge får moglegheit til å delta på fritidsaktivitetar.


Mathilde frå Ågotnes skule er glad i kommunen sin og vil verna om han. Ho fortel spesielt om kor viktig det er å ha gode vaksne rundt seg for å vera trygg.


Her finn du meir informasjon og fleire videoar i serien Tankar om framtida.

Videoane er produserte av Jøran Ingvaldsen.

Tankar om framtida denne veka

Her kjem to nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen.

Denne veka kan du sjå og høyra:


Selma frå Ulveset skule fortel om kva ho likar å halda på med i fritida og på skulen. Ho er oppteken av å ta grøne val, og å ta vare på naturen.


Enya frå Bjorøy skule fortel om kor glad ho er for skulen sin, venene, familien og kor viktig at alle kan få moglegheiten til å vera med på ein fritidsaktivitet.


Her finn du meir informasjon og fleire videoar i serien Tankar om framtida.

Videoane er produserte av Jøran Ingvaldsen.

Tankar om framtida denne veka

Her kjem tre nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen.

Denne veka kan du sjå og høyra:


Frida frå Tranevågen ungdomsskule er oppteken av miljøet i naturen og på skulane. Ho fokuserer på gode læringstilhøve og at vi har ingen vener å miste.


Mia frå Kolltveit skule fortel om kor glad ho er i dyr og staden ho bur på, og at ho har lyst til å bli dyrlege når ho blir vaksen i den nye kommunen.


Viktoria frå Sund ungdomsskule fortel om kvifor ho vil bli barnelege som vaksen i den nye kommunen.


Her finn du meir informasjon og fleire videoar i serien Tankar om framtida.

Videoane er produserte av Jøran Ingvaldsen.

Tankar om framtida denne veka

Her kjem tre nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen.

Denne veka kan du sjå og høyra:


Stefan frå Rong skule meiner at vi skal ta vare på nærbutikken og ha fleire plassar ein kan treffest, for å spela fotball eller vera med på idrett.


Hanna frå Danielsen ungdomsskule fortel om kor viktig det er å vera aktiv, ha gode vener og ei god skule å gå på.


Frida frå Hjelteryggen skule fortel om kor viktig det er å vera aktiv i idrett, og har tankar om korleis kommunen kan gjera det enklare for unge å vera med.


Her finn du meir informasjon og fleire videoar i serien Tankar om framtida.

Videoane er produserte av Jøran Ingvaldsen.

Tankar om framtida denne veka

Her kjem tre nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen.

Denne veka kan du sjå og høyra:


Nora frå Landro skule fortel om mormor og besten, kva yrke ho ynskjer seg og kor glad ho er i skulen sin.


Emma frå Sund ungdomsskule fortel om kor glad ho er i bygda si, Glesnes, kva ein kan gjere der og kvifor ho ynskjer å bu.


Aurora frå Toftøy skule fortel om kor vakker skjærgården er i Øygarden, det ein kan gjere her ute og at vi må ta vare på den.


Her finn du meir informasjon og fleire videoar i serien Tankar om framtida.

Videoane er produserte av Jøran Ingvaldsen.

Tankar om framtida denne veka

Her kjem tre nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen.

Denne veka kan du sjå og høyra:


Lena frå Foldnes skule fortel om sin draumekommune.


Martin frå Danielsen barneskule er oppteken av miljø, sosialt fellesskap og teknologi.


Hedda frå Knappskog skule er oppteken av kva som kan skje når havisen smeltar.


Her finn du meir informasjon og fleire videoar i serien Tankar om framtida.

Videoane er produserte av Jøran Ingvaldsen.

Tankar om framtida denne veka

Her kjem tre nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen.

Denne veka kan du sjå og høyra:


Ingrid Nakken frå Blomvåg skule som elskar bøker og vil bli forfattar.


Kelsie Nesse frå Sund ungdomsskule som elskar heimstaden sin og alle som bor der.


Gabriel Sæle som vil ha slutt på all mobbing.


Her finn du meir informasjon og videoane i serien Tankar om framtida.

Videoane er produserte av Jøran Ingvaldsen.

No startar serien Tankar om framtida

Fram til nyttår vil elevar frå skulane i Sund, Fjell og Øygarden presentera tankane sine om framtida og den nye kommunen. I dag presenterer vi dei tre første elevane som på video formidlar tankane sine om framtida her vest.

Serien Tankar om framtida er ein del av skuleprosjektet Elev i Nye Øygarden. Denne hausten er elevane i dei tre kommunane utfordra til å arbeida særskilt med bygginga av Nye Øygarden kommune. På nettsida Elev i Nye Øygarden er det laga til undervisningsopplegg for fleire fag, opplegg for venskapsklassar, konkurransar og Elevar om framtida for å nemna noko.

Her er dei tre første elevane som presenterer tankane sine om framtida:


Pernille Sørensen frå Brattholmen skule fortel om kor viktig det er med trygg skuleveg.


Pernille Hansen frå Tjeldstø skule elskar å syngja.


Gunhild Kolbeinsvik frå Glesnes skule meiner at teknologi er viktig i framtida.


Videoane er produserte av Jøran Ingvaldsen.

– Eg ønskjer ein mobbefri skule

Denne veka startar Elev i Nye Øygarden videoopptaka der elevar snakkar om kva tankar dei har om framtida i den nye kommunen.
– Eg har lyst til å ha ein mobbefri skule i Nye Øygarden, seier Gabriel Sæle i 9c på Øygarden ungdomsskule.

Gabriel Sæle
Gabriel Sæle

Denne veka har filmskapar Jøran Ingvaldsen gjennomført opptak på Rong, Skogsvåg og Straume. Elevar frå dei tre kommunane i vest har troppa opp og presentert tankane sine om framtida her vest.

Talane (Ted Talks) vert lagde ut på heimesida til Elev i Nye Øygarden. Alle skulane i dei tre kommunane er utfordra til å stilla med tale frå ein elev. Talane er på inntil tre minutt kvar.

– Det er ein del mobbing på skulen, og dette kan vi ikkje akseptera. Eg ønskjer sjølv å følgja opp det eg seier i talen min. Lærarane jobbar så hardt dei kan for å få bukt med mobbinga, og dei har klart å få slutt på det meste, meiner Gabriel som tykkjer det er kjekt å få presentert tankane sine på video.

Jøran Ingvaldsen gjennomfører tre opptak denne veka og ein oppsamlingsdag med opptak på Straume neste veke for dei elevane som ikkje har hatt høve til å presentera talane sine i første runde.

– Elevane er kjempeflinke og er godt førebudde når dei kjem i «studio», seier Ingvaldsen. På onsdag laga han til eit provisorisk studio i eitt av romma på Rong skule.

I slutten av oktober vert videoopptaka lagt ut på nettsida til Elev i nye Øygarden.