No startar serien Tankar om framtida

Fram til nyttår vil elevar frå skulane i Sund, Fjell og Øygarden presentera tankane sine om framtida og den nye kommunen. I dag presenterer vi dei tre første elevane som på video formidlar tankane sine om framtida her vest.

Serien Tankar om framtida er ein del av skuleprosjektet Elev i Nye Øygarden. Denne hausten er elevane i dei tre kommunane utfordra til å arbeida særskilt med bygginga av Nye Øygarden kommune. På nettsida Elev i Nye Øygarden er det laga til undervisningsopplegg for fleire fag, opplegg for venskapsklassar, konkurransar og Elevar om framtida for å nemna noko.

Her er dei tre første elevane som presenterer tankane sine om framtida:


Pernille Sørensen frå Brattholmen skule fortel om kor viktig det er med trygg skuleveg.


Pernille Hansen frå Tjeldstø skule elskar å syngja.


Gunhild Kolbeinsvik frå Glesnes skule meiner at teknologi er viktig i framtida.


Videoane er produserte av Jøran Ingvaldsen.